Kerjasama dengan Taiwan

Prodi Pendidikan Ekonomi di bawah naungan FKIP mempunya kerjasama dengan National Taichung University of Education Taiwan.

Sivitas akademika prodi, FKIP, USM berkesempatan mengisi kegiatan antar dua lembaga, baik di Aceh Indonesia ataupun Taiwan.